Celebrity news

တိုင်းတစ်ပါး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာဝတ်စုံလေးဝတ်ရင်း မြန်မာကိုတန်ဖိုးထားကြောင်း ပြသခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် “မိုးသူရ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *